Fotball i TRY er foreldredrevet. For at det skal bli fotballtrening en gang i uken må foreldre ønske å delta som trenere. De kan få assistanse fra TRYs ungdomstrenere.

Treningstider

Dag Tid Notat
Torsdag, høst 17:00-18:00 Grindbakken Stadion (avsluttet)
Torsdag, vinter 17:45-19:00 Grindbakken gymsal (starter 3. november)

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Jarle Richter Flaata 95045048
Trener Nicolai Gran-Henriksen 93661172