Dette må gjennomføres i koordinasjon med AKS slik at AKS har full oversikt over hvilke barn som skal være med hver dag før kl. 11:00.

Forfall til allidrett en dag må gis beskjed om fra foreldrene til AKS/skolen med en epost til aks.grindbakken@osloskolen.no før kl. 11:00 samme dag.

Treningstider

Dag Tid Notat
Onsdag 16:00-17:30 Går fra AKS 16:00 - oppstart ca. 16:20

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Koordinator Allidrett Finn Borchgrevink finnborc@outlook.com 901 79 828