I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett. Idrettsforbundet har utviklet et barneidrettstrenerkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna.

Fredag 11.november og lørdag 12.november inviterer vi alle barneidrettstrenere på trenerkurs på Grindbakken skole. 

Her vil du få konkrete og praktiske tips til aktiviteter, samt lære hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna føler mestring og gleder seg til neste trening. 

Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer. Du lærer også om hvordan vi best møter barn som utagerer på trening, og hvordan tilrettelegge for emosjonell mestring.

Kurset er gratis og vil gi dere veldig god ballast for å kunne trene barna våre!

Tidspunkt: 

Fredag 11.november kl. 18:00-21:00 og lørdag 12.november kl. 09:00-16:30

Påmelding: 

Send mail til instr@ous-hf.no

Les mer om kurset i invitasjonen vedlagt!