Vi kan hjelpe deg ved å redusere TRYs treningsavgifter eller droppe treningsavgifter helt for deg og dine barn. Og det vil gjelde for de årene det er nødvendig, ikke bare det første året i klubben.

Vi kan hjelpe deg og dine barn med utstyr til våre aktiviteter. Både utstyr dere kan låne og personlig utstyr dere beholder i eget eie.

Vi kan hjelpe deg, men vi vet jo ikke hvem du er så ta kontakt med Finn, 90179828.

Finn er også den som fører regnskap, styrer SpondClub (klubbens medlemsregister og kommunikasjonsplattform) og dermed alle innbetalinger av medlemskontingent og treningsavgifter og foretar alle utbetainger etc. Det er kun han som vil kjenne til hva vi hjelper med og hvem vi hjelper. Det vil ikke fremkomme noe sted hvem som mottar hjelp.