Påmelding til Toughest dugnad for TRY, klikk her

Det er mange vakter å velge mellom. Husk at de vaktene med mest estimert tidsbruk er de vaktene som gir mest "poeng" i fordelingen av dugnadsinntekten til de forskjellige aktivitetene i TRY som du kan gi ditt bidrag til. Og det er slik at en vakt på 8 timer gir mer enn dobbelt så mye som en vakt på 4 timer. Vi ønsker derfor at du velger lange vakter når du likevel bruker mye av dagen på dugnaden, selv om alle vakter må besettes og er like viktige at vi har besatt.

Arrangøren har ikke gitt oss endelig beskjed om oppmøtetidspunkter for de forskjellige vaktene og hvilke funksjoner vi skal bemanne, men vi vet av erfaring og etter samtale med arrangøren for et par dager siden omtrent hva det blir. Det kan derfor bli små endringer. Vi er lovet mer presise opplysninger i neste uke.

TRY har normalt en del fri deltakerplasser for yngre utøvre i klubben lørdagen og normalt en solid rabatt på startavgiften på familiedagen søndag. Vi kommer tilbake til hvordan dette blir i år.

Vi trenger en gjeng til litt rigging av serveringsplasser og gjerder til parkeringene på fredag kveld. De som ikke har mulighet til å ta vakter i helgen kan ta kontakt med Finn for fredagen, 90179828. 

Ting å merke seg;

Funksjonen hinder"sjefen" (en lang vakt) er den personen på hinderet som møter på arrangørens breef tidlig på morgenen, så går til sitt hinder og er der helt til siste utøver har passert. De andre vaktene på hinder er de som kan komme rett til hindret og så bli der sammen med "sjefen" til siste utøver har passert.

Når de andre funksjonene skal møte kommer vi tilbake til når arrangøren kan gi oss presis informasjon (anta neste uke).

Parkerling og grill/servering har vi i TRY full kontroll på og møtetidspunkter/tid på vakten er presise, med mindre arrangøren kommer med noe helt nytt plutselig.

Husk å ha med eget drikke og matpakke ...