Det er mange i TRY som deltar i forskjellige former for løping. For at deltakelsen/påmeldingen/lisens skal gå problemfritt må den som skal løpe være lagt inn i en eller begge av to Spond grupper i TRY. 

"TRY Fiidrettsgjengen på bane" eller "TRY løpegjengen utenfor bane" eller være lagt inn i begge gruppene dersom en noen ganger deltar på bane og noen ganger utenfor bane.

Delingskoden er aktivert og du kan nå bruke koden JEIYR for å selvregistrere deg i gruppen "på bane" dersom du  allerede har Spond-appen. Tilsvarende kode for gruppen "utenfor bane" er AGMKU.

NB! Finn må uansett godkjenne deg som medlem i gruppen. Smart å sende en sms til han, 90179828, så han kan godkjenne med en gang.

Når du er en del av en eller begge friidrettsgruppene i TRY er du også registrert i Norges Idrettsforbund (NIF) som friidrettsutøver (på bane og/eller utenfor bane) og det skal være enkelt å melde seg på i en løpe/friidretts konkurranse og løse lisens (dersom du er 13år). 

NB! Hvis du er med i gjengen med TRY'us (damene som løper og langrenn i TRY) så er den gruppen registret i NIF som langrennsgruppe. DVS du må også ligge inne i en eller begge de to Friidrttsgruppene for å løpe på bane eller utenfor bane for TRY.