HOLMENKOLLSPRINTEN 2022
Idrettslaget TRY arrangerer Holmenkollsprinten torsdag 3. februar i Holmenkollen!
Dette er et sprintrenn i klassisk stil for 15- og 16-årsklassene i den samme løypa
som vil bli benyttet i Hovedlandsrennet. Start kl 18:00.


Rennet inngår i Møller cup


Det blir arrangert prolog i hver klasse og deretter får alle deltagere gå ett heat basert
på resultat fra prologen (6 i hvert heat og vi begynner med de seks beste fra
prologen og deretter nr. 7-12 osv.). Noen heat kan bli litt mindre eller litt større i
forhold til antall deltagere.
Det blir ikke servet drikke ved målgang pga. Korona-situasjonen.


PÅMELDING
Påmelding via Min Idrett senest torsdag 27. januar.
Det er INGEN etteranmelding
NSFs obligatoriske lisens må være betalt.


STARTKONTINGENT
kr. 130,-
Klubbvis samlefaktura for startkontingenter tilsendes de respektive klubber i ettertid.


ETTERANMELDING
INGEN ETTERANMELDING
NB: Det vil ikke bli anledning til etteranmelding på renndagen.


LØYPE
Løypene går i riksanlegget i Holmenkollen og vi benytter samme løype som på
sprintrennet i HL. (Se vedlegg for løypekart og profil). STAKEFRI SONE Det er stakefri sone i bakken opp til Northug-flaten. NB! Det blir ikke mulig å teste løypa før start!


TIDTAKING
Vi benytter EQ-timing tidtakingssystem.
Løpere uten egen brikke må leie brikke (kr 50,-).
Leiebrikker som ikke innleveres etter rennet, vil bli belastet med kr 600,-.


START- OG RESULTATLISTER
Første start blir kl. 18:00.

Startliste og resultatliste blir på EQ Timing. Det blir ikke resultater på tavle/papir pga. Korona-situasjonen, kun elektronisk.


STARTNUMRE
Hentes av representant for klubbene ved sekretariatet før start.


PARKERING
Parkering like ved stadion, pris kr 100.-
Betales med VIPPS kode 24598.


PREMIERING
Det legges til grunn full premiering til alle deltakere. Premier deles ut ved innkomst
etter hvert heat.
I tillegg blir det klassevis premieutdeling til de 3 beste i hver klasse.


KONTAKTPERSONER
Rennleder: Anders Ekern tlf. 98230337
Løypesjef: Harald Linnebo tlf. 93062664
Sekretariat ansvarlig: Pål Christian Johnsen tlf. 41276747
Teknisk delegert: Kenneth Sjåfjell tlf. 95241915