Toughest er en konkurranse i Holmenkollen der det løpes og forseres en rekke hindre md målgang på toppen av unnarennet i Holmenkollbakken. TRY har ansvar for all parkering, servering og nærmere hundre funksjonærer på diverse hindre i løypa. Det er konkurranse både lørdag og søndag, søndagen er en familiedag med tilpassede hindre for barn. Dette er en STOR dugnad for TRY, vi må regne med å stille med mellom 150-200 funksjonærer. Det er derfor viktig at alle holder av denne helgen til å delta på dugnad for TRY!