TRY er en klubb som klarer å opprettholde stor grad av frivillighet for
å holde kostnadene nede, men vi trenger flere for å bygge er godt
miljø og kultur rundt TRY-fotballen.

Lisbeth Solstad Ramstad har sagt ja til å ta over ansvaret for
fotballen i TRY (hun blir valgt på årsmøtet torsdag). Hun trenger flere med seg
i fotballen.

Konkret er det behov for:

* Materialforvalter
* Treningsveileder
* Koordinering av treningstider og påmeldinger 
* Informasjons- og medieansvarlig for fotballen 

Du vil få god opplæring og støtte i oppgavene.

Vi er allerede flere erfarne foreldre i utvalget så du blir ikke alene!

Ta kontakt med Lisbeth på lisbethramstad@gmail.com om du ønsker å bli med på moroa og forme fotballen i TRY!

Hilsen TRY fotball