TRY-Sprinten 2023

Startliste prolog EQ Timing, klikk her

Idrettslaget TRY arrangerer TRY-Sprinten torsdag 2. februar i Holmenkollen!
Dette er et sprintrenn i fristil for 15- og 16-årsklassene i den samme løypa
som ble benyttet i Hovedlandsrennet i fjor. Start kl 18:00.

Det er 260 deltakere, så dette blir et ganske stort arrangement og flere påmeldte enn vi hadde regnet med for 2 uker siden. Det er veldig gøy at så mange vil delta. Det er 44 i J16, 64 i G16, 73 i J15 og 79 i G15.

På grunn av dame størrelse på startnummer 1-120 og herre størrelse på startnummer 121-300, blir oppsettet litt annerledes enn i fjor.

Vi starter prolog kl. 18:00 med J16, deretter J15, G16 og G15 (10 sek. intervall mellom hver deltaker).

Første heat J16 starter ca. kl. 19:00

Første heat G16 starter ca. kl. 19:15

Premieseremoni for J16 og G16 (de 3 beste i hver klasse)

Første heat J15 starter ca. kl. 19:45

Første heat G15 starter ca. kl. 20:10

Premieseremoni for J15 og G15 (de 3 beste i hver klasse)

Det blir arrangert prolog i hver klasse og deretter får alle deltagere gå ett heat basert
på resultat fra prologen (6 i hvert heat og vi begynner med de seks beste fra
prologen og deretter nr. 7-12 osv.). Noen heat kan bli litt mindre eller litt større i
forhold til antall deltagere.

Rennet inngår i Toyota-Cup.

Klubb-deltagere som ikke er del av Toyota-Cup, det vil si løpere utenfor Akershus, Oslo og Østfold, er velkommen, men de blir satt opp på gjestelister i prolog og heat. Det betyr at de vil gå i egne heat. Tidtaking vil skje på samme måte som for deltakere i Toyota-Cup, men de vil komme på egne resultatlister.


PÅMELDING
Påmelding via Min Idrett senest søndag 29. januar.
Det er INGEN etteranmelding, heller ikke på stadion renndagen.
NSFs obligatoriske lisens må være betalt.

Link til påmelding, klikk her


STARTKONTINGENT
kr. 130,-
Klubbvis samlefaktura for startkontingenter tilsendes de respektive klubber i ettertid.


ETTERANMELDING
INGEN ETTERANMELDING
NB: Det vil ikke bli anledning til etteranmelding på renndagen.


LØYPE
Løypene går i riksanlegget i Holmenkollen og vi benytter samme løype som på
sprintrennet i HL forrige sesong. (Se vedlegg for løypekart og profil). NB! Det blir ikke mulig å teste løypa før start!


TIDTAKING
Vi benytter EQ-timing tidtakingssystem.
Løpere uten egen brikke må leie brikke (kr 50,-).
Leiebrikker som ikke innleveres etter rennet, vil bli belastet med kr 600,-.


START- OG RESULTATLISTER
Første start blir kl. 18:00.

Startliste og resultatliste blir på EQ Timing. Det blir ikke resultater på tavle/papir, kun elektronisk.


STARTNUMRE
Hentes av representant for klubbene ved sekretariatet før start.


PARKERING - TRAFIKK
Parkering like ved stadion, pris kr 100.-
Betales med VIPPS kode 711715

Grunnet veiarbeid i Holmenkollen og mye trafikk i området er det viktig å følge skilting og anvisninger til parkering. Innkjørsel til parkering vil være på nedsiden av Holmenkollanlegget og inn mot Scandic Holmenkollen hotell. Selve parkeringen skjer på sletta syd og vest for hoppbakken.


PREMIERING
Det legges til grunn full premiering til alle deltakere. Premier deles ut ved innkomst
etter hvert heat.
I tillegg blir det klassevis premieutdeling til de 3 beste i hver klasse.


KONTAKTPERSONER
Rennleder: Anders Ekern tlf. 98230337
Løypesjef: Harald Linnebo tlf. 93062664
Sekretariat ansvarlig: Pål Christian Johnsen tlf. 41276747
Teknisk delegert: Jan Erik Moe tlf. 99092341

Prologen starter kl. 18:00, med 10 sekunder mellom hver deltaker slik at arrangementet ikke skal vare alt for lenge og at deltakerne ikke skal måtte vente for lenge mellom prolog og heat. Først J16, så J15, G16 og G15.

Heat 1 J16, plass 1-6 i prolog, starter ca. 19:00, deretter Heat 2 osv.

Første Heat G16 starter ca. 19:15, J15 ca. 19:45 og G15 ca. 20:10.

(Cirka tidene er pga. at det kan bli noe frafall og kanskje vi kan starte heat litt tidligere.)

NB! Det er viktig å ha tidtaker-brikken på den foten man kommer først i mål med.

Startliste prolog EQ Timing, klikk her

Oppdatert smøretips for arenaen i Holmenkollen;

Dagens smøretips i Kollen ved Superski