Rett til speisen: Klikk på linken under
 
Alle pengene som samles inn går til å dekke kostnaden ved å rulle opp dagens banedekke, ta vekk dagens masser, grave dreneringer til avløp, legge nye denerende masser, avrette banen med fall til drenering og rulle på plass banedekket med ny sand på banen.
 
Grindbakken Stadion er en ballbane på ca 40 x 20 meter som ligger på Grindbakken Skole i Voksenlia i Oslo. Banen brukes av alle barna på skolen i skoletiden og AKS tiden, ved alle utedager og arrangementer på skolen som 17. mai og Skolens Dag. Banen er åpen for alle døgnet rundt slik at barn og ungdom i blokkene i nabolaget bruker banen veldig mye på kvelden og i helgene. Banen er også Idrettslaget TRYs eneste fotballbane. TRY bruker banen til alle sine treninger for barna i 1. – 4. trinn. Det er 219 barn på organisert trening hver uke.

Ballbanen Grindbakken Stadion er skolens «hjerte og lunger» for alle barna på skolen ifølge lærerne, og det er den også for alle TRYs fotballspillende barn! Det er en bane som ligger trygt i nærmiljøet som barna kan gå eller sykle til når de har lyst og når TRY har treninger.

Klubben tok av det gamle og utslitte banedekket våren 2022 på dugnad og betalte 450.000,- fra klubbkassen for et nytt banedekke. TRY, skolen og foreldre ville bli kvitt det gamle dekket som var utslitt etter 8 års intens bruk og var basert på forurensende gummigranulat.

Nå viser det seg at dreneringen under banedekket er så dårlig at det nye dekket «flyter» når det kommer nedbør, og det gjør det jo ofte. Dermed blir det dype groper og «bølger» over hele banen som gjør den vanskelig å spille fotball der. Det er også lett å vrikke ankler og «gå på trynet».

I tillegg blir det nye banedekket ødelagt av alt vannet, dumpene og «bølgetoppene» - dekket strekker seg, det slites voldsomt og sanden i dekket vaskes ut. Dermed blir det nye dekket utslitt på få år hvis det ikke gjøres noe med dreneringen så raskt som mulig. Vi vet ikke om det nye banedekket allerede er blitt så ødelagt at vi også må kjøpe nytt banedekke etter at dreneringen er i orden, men vi håper det kan brukes videre.

TRY har hatt flere entreprenører på banen og mottatt tilbud på nødvendig dreneringsløsning. Det vil beløpe seg til 500.000,-. Det er et stort beløp for vår klubb og kommer i tillegg til det vi allerede har betalt for det nye banedekket. Skolen har ikke penger, vi må gjøre dette så raskt som mulig og da er det klubben som må betale.

Nå håper vi SpareBank1 Østlandet og medlememmer i TRY, klubbens støttespillere, foreldre til barna på skolen og alle i nabolaget til banen som bruker den så ofte, hjelper oss!