IL TRY

Politiattest

Politiattest

POLITIATTEST

Søknadsprosedyre - for den som skal søke

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller pr alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Bekreftelsen skal vedlegges søknaden.

1.For bekreftelse fra IL Try; send sms til Finn Borchgrevink, mobil 90179828 eller e-post, finnborc@outlook.com med ditt fulle navn, fødselsnummer og hvilket lag/gruppe/gren du er trener for. NB! Personnummer er sensitiv informasjon, det er sikrere å sende personnummeret til Finn via sms, eller å kryptere e-posten. Finn sender deg bekreftelsen fra IL Try til din e-post adresse. Han sjekker også om du er oppført som medlem i Try.

2.Send inn søknad til politiet. Motta attesten.

3.Det enkleste er at politiattesten skannes og sendes til Finns e-post; finnborc@outlook.com

https://attest.politi.no/

Papirversjon søknad:
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

NB: Søknaden skal registreres under kategori Frivillige organisasjoner.

Her er et bilde som viser hva du skal krysse av på. Begge skal stå på «frivillige organisasjoner»

POLITIATTEST

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger - en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. I IL Try er det Finn Borchgrevink som har ansvaret for dette.

Idrettslaget TRY
Postboks 118, 0712 OSLO
Kontakt: styreleder(at)il-try.no

LOKAL - ALLSIDIG - SOSIAL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift