IL TRY

Rutiner

Rutiner
RELATERTE NYHETER
Uteleggskjema for TRY
Påmelding cup og kurs

Litt informasjon om hvilke rutiner som skal følges ved utlegg for cuper, kurs e.l.:
 
Lagleder/trener/ansvarlig melder på og betaler for den deltagelsen/ aktiviteten det gjelder.
 
Utlegg tilbakebetales fra TRY ved oversendelse av nødvendig informasjon.
 
1. Bilag (f,eks påmldingsskjema/bekreftelse fra cup ansvarlig)
   Sjekk at beløp fremkommer. Angi Fotball og lagidentitet (G/J alder).
2. Notat med info om betaler; foruten kontonummer må TRY ha fullstendig
   navn og adresse på kontohaver.
 
Utlegg sendes til vår postboks;
TRY v/regnskap, Postboks 118 Holmenkollen, 0712 Oslo (Ica Besserud)
 
Hvis betalingsfrist for cup/aktivitet er flere mnd frem i tid (husk å ta høyde for ferier) kan rutinene over følges, men da ved å gi TRY v/ regnskap beskjed om å betale innen en gitt frist.
 
Andre henvendelser ang. regnskap kan sendes; regnskap@il-try.no
 
Rutiner for regnskap og post er;
Post sjekkes hver tirsdag.
Utbetalinger foretas i hovedtrekk 1. uken hver måned.
Regnskap/økonomisk oppfølging følger skoleferier/fridager, og sjekkes da ikke før nærmeste hverdag.
 
Siden TRY ikke har noe permanent kontor med printer og utstyr, foretrekker vi å få bilag sendt i posten.

Hvor mange cuper er inkludert i årets treningsavgift:

2 cuper pr lag fordelt på vår/høstsesongen er inkludert i treningsavgiften. For MJ7/MG7 hvor laginndelingen ikke er gjort enda beregner man 8-10 spillere som 1 lag. Har man 16-20 spillere i stallen så er altså deltakelse for 2 lag i 2 cuper inkludert i treningsavgiften.


Fotballhilsen fra TRY
Ernst Krøger

Idrettslaget TRY
Postboks 118, 0712 OSLO
Kontakt: styreleder(at)il-try.no

LOKAL - ALLSIDIG - SOSIAL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift