IL TRY

Skademelding og lisens

Skademelding og lisens

Skademeldingsskjema finner du vedlagt til høyre på denne siden!
Alle spillere, frem til og med det året de fyller 12 år, er forsikret i If… gjennom Norges Idrettsforbunds (NIF) barneforsikring.
Fra det året spilleren fyller 13 skal spilleren forsikres gjennom SPORTSCOVER EUROPE LTD, enten gjennom lagsforsikring eller med individuell lisens.
 
SPORTSCOVER EUROPE LTD forestår selv skadeoppgjør på spillerlisens og lagsforsikring ved AON Griegs lokaler på Lysaker rett utenfor Oslo.
 
Ved skader som oppstår i sesongen 2008 skal skademelding sendes AON Grieg AS, NFFs Lisensforsikring, Boks 14, 1324 Lysaker.
 
Forsikringsordningen har et eget fast telefonnummer som skal brukes ved alle henvendelser om vilkår og skader til SPORTSCOVER EUROPE LTD. Nummeret er 81535004.
  
 
PREMIENE FOR SESONGEN 2008
Individuell lisens
Premiene for 2008 er som følger;
 
Gruppe 1  Grunnlisens  kr.   850,-        Gruppe 1  Utvidet lisens    kr.1.600,-
Gruppe 2  Grunnlisens  kr.   500,-        Gruppe 2  Utvidet lisens    kr.   840,-
Gruppe 3  Grunnlisens  kr.   180,-        Gruppe 3  Utvidet lisens    kr.   450,-
 
Forsikringspremien skal betales til Norges Fotballforbund på konto 7874 06 58432
 
Lagsforsikring 
Premiene for lagsforsikring 7-er lag kvinner og menn og Old boys/girls er som følger:
 
Grunnlisens      kr. 2.500           Utvidet lisens    kr. 5.200
 
Lagsforsikring - utøvere i spesielle aktiviteter (per tiltak) 
- Fotballskoler
- Alternative spillformer
For deltakere fra det året de fyller 13 t.o.m. det året de fyller 19 er prisen kr. 500,- for inntil 18 spillere.
For deltakere fra det året de fyller 20 er prisen kr. 700,- for inntil 18 spillere.
 
Forsikringspremien (utøvere i spesielle aktiviteter) skal betales til Norges Fotballforbund på konto 5010 06 46800
 
Tvungen kid
I 2005 ble det innført tvungen KID - dette betyr at individuell lisens ikke lenger vil kunne betales uten å bruke KID-nummer.

Alle spillere som er registrert med e-post adresse i idrettens systemer har fått tilsendt en e-post med brukernavn og passord til sin ”Personlig Profil”. De som ikke har fått tilsendt ”Personlig Profil” skal ta kontakt med sin klubb som vil kunne legge spilleren inn med korrekt e-post adresse slik at ”Personlig Profil” blir tilsendt spilleren. 

Adresseendringer kan nå foretas av spilleren selv på ”Personlig Profil”: https://personligprofil.idrett.no. Her finner spilleren også sitt KID-nummer.
Kilde: www.fotball.no
 

Idrettslaget TRY
Postboks 118, 0712 OSLO
Kontakt: styreleder(at)il-try.no

LOKAL - ALLSIDIG - SOSIAL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift