Vi kan fortele deg om våre aktiviteter og hva de innebærer for deg og dine barn. 

Vi kan hjelpe deg og dine barn med utstyr til våre aktiviteter. Både utstyr dere kan låne og personlig utstyr dere beholder i eget eie.

Vi kan hjelpe deg ved å redusere TRYs treningsavgifter eller droppe treningsavgifter helt for deg og dine barn. Og det vil gjelde for de årene det er nødvendig, ikke bare det første året i klubben.

Vi kan hjelpe deg med å få kontakt med trenere som bør være spesielt oppmerksom på dine barn i aktivitet i TRY.

Vi kan hjelpe deg, håper vi.

Bare ta kontakt, Finn er en snill og grei fyr.