Har du en slik oppgave i TRY skal du kontakte Finn, 90179828 eller finnborc@outlook.com

Han sjekker at du har en slik oppgave (er registrert i SpondClub, TRYs klubbverktøy).

Han sender deg en bekreftelse fra TRY som du skal legge ved søknaden om politiattest. Du kan få den tilsendt som pdf i en epost eller postalt i en konvolutt. 

Du søker med en gang du mottar bekreftelsen fra Finn.

Så snart du har politiattesten skal den forevises Finn og han vil registrere dato for attesten i SpondClub.

TRY registrerer ikke ditt fødselsnummer. Politiattesten er ditt personlige dokument og lagres ikke hos TRY.

Se link for informasjon om Politiattest i Klubbguiden fra Norges Idrettsforbund.

Klubbguiden om Politiattest

Link til søknad politiattest, klikk her