Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • sportsplan
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs

Oppgaver for hovedtrener aldersbestemte lag:

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp og skirenn
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Arrangere foreldre-/spillermøter samt arbeidsutvalgsmøter
 • Ansvar for lagskasse