Trener i TRY Fotball

TRY Fotball har en egen sportsplan som definerer fotball-tilbudet i TRY slik at du som trener vet hva du har å forholde deg til. Sportsplanen for fotball er vedlagt. 

I tillegg er det viktig at alle trenere er kjent med Klubbhåndboka til TRY. Også vedlagt.

Har du spørsmål eller tanker rundt sportsplanen eller klubbhåndboka kan du ta kontakt med Bigit Opland, styrets leder, eller Håkon Jacobsen, styremedlem og ansvarlig for TRY Fotball.

Birgit Opland
Styreformann
Tlf: 976 56 594
birgit@leadership.as

Håkon Jacobsen
Styremedlem
Ansvarlig fotball
Tlf: 905 51 302

Trenerene i TRY Fotball har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper, stafett oppsett, gjennomføring av kamper osv.

Oppgaver

 • Ajourføre og sende inn navnelister på utøvere, spillere og lag
 • Arrangere foreldre-/spillermøter
 • Gå igjennom rennregler, fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle utøvere/spillere og foresatte
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til utøvere, spillere, trenere og foresatte
 • Melde på til stafetter, cuper og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper, renn, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra bortekamper og treningssamlinger
 • Skaffe dommere
 • Teknisk delegerte til renn (TD) og lege
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren

Vedlagte filer

Tilbake