Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om IL Try, og skal gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det arbeide som gjøres og innsikt i det som bestemmes. Denne Klubbhåndboka er utarbeidet av styret og bygger på en strategiprosess i regi av Oslo Idrettskrets, med innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.