Skihopping i TRY startet opp vinteren 2021. Det var en del av opplegget for allidretten der barn fra 2014- og 2013 kullene fikk prøve seg i 10-meters bakken i Midstulia. Ganske mange prøvde, og en hel del fortsatte utover vinteren. Noen tok med seg søsken som også ville hoppe. Dessuten begynte flere barn som ikke var med i TRY fra tidligere.

Flere fortsatte også på plast i mai og juni. Nå har en håndfull barn fra TRY deltatt på sommerleir i Midstuen og nå ønsker vi at skihopping skal bli en idrett i TRY som mange vil delta i. I tillegg ønsker vi å kombinere skihoppingen med at så mange barn i TRY kan gå og stå på ski, slik at vi også kan ha kombinert som en idrett i klubben.

Skihopping og kombinert i TRY skal være gratis inntil videre. TRY har status som Nabolagsklubb og er støttet av Oslo Idrettskrets økonomisk i å ha aktiviteter som inkluderer så mange barn og ungdom i vårt nabolag som mulig. Altså ingen treningsavgifter, men alle som deltar må være medlemmer i TRY og ha betalt medlemskontingent.

Som Nabolagsklubb er TRY i en veldig fin prosess med å finne frem til aktiviteter vi kan drive i vårt nærområde. Midstubakkene ligger lett tilgjengelig for alle i TRY, så selvfølgelig skal vi benytte oss av det.

I tillegg finnes det flere hoppbakker i vårt nærområde som er «glemt». De ligger i skogen rundt Tryvann og noen ildsjeler har «gravd» dem frem igjen. Sist vinter hoppet TRY-barn i Hytti og Tårnbakken helt uti april, der lå snøen dyp selv da spor og unnarenn i Midstulia var i ferd med å bli bare vann. Det krever litt dugnad med sporsetting og tråkking i unnarennet, men det skal ikke hindre TRY i å bruke bakkene.

I Midtstulia har Kollenhopp en brakke (BUA) full av hopputstyr og en oppvarmet garderobe. TRY samarbeider med Kollenhopp om utstyr i BUA. Der er det 9 par begynnerski som TRY har levert dit. Nå har TRY også  hoppstøvler som skal være i BUA. Neste skritt er å kjøpe inn hoppski som også vil stå i der. Alt blir merket med TRY, men alt utstyr i BUA er tilgjengelig for alle fra Kollenhopp og TRY.

Foreløpig er ikke skihopping og kombinert et eget utvalg i TRY, men det er dannet en gruppe som skal videreutvikle det som nå er startet i klubben. Gruppen består i dag av Frode Gulbrandsen, Steinar Midtskogen og Finn Borchgrevink. Frode og Steinar er pappaer til skihoppere m.m. i TRY. Det er et sterkt ønske om å ha med flere som vil være med å utvikle skihopp og kombinert i TRY, og etterhvert danne et utvalg på linje med langrenn, skiskyting, alpint og fotball.

Bli med på et nytt eventyr i TRY!