IL TRY Allidrett-basis for 1. trinn fokuserer på:

 • At aktivitet skal være gøy, med mye lek og moro
 • At den den enkelte blir sett
 • At alle skal være med
 • At samarbeid gir godt samhold
 • At alle skal få en forståelse av hvorfor vi gjør øvelsene og aktivitetene
 • At aktivitetene er allsidige og gir et lite innblikk i forskjellige idretter
 • At barna er en del av aktivitetene gjennom å få komme med innspill, få delta i øvelser og noen ganger velge aktiviteter selv

Start og slutt på en trening:

 • Vi starter alltid med samling og litt prat.
 • Oppvarming er som oftest, men slett ikke alltid, en "runde" i gymsalen der de kan stupe kråke flere ganger etter hverandre på matter, steppe opp og ned på benker eller dra seg etter armene liggende på magen på benken, ta løpefart og hoppe på en "tjukkas", ta løpefart, satse med begge føttene samtidig på et brett og hoppe opp på eller over (etterhvert) en liten bukk og lande på en matte og balansere på bom (støtter seg til en trener inntil de klarer det uten støtte).
 • Andre ganger begynner vi med øvelser inne et tema, som kan være: balanse, spenst, styrke, hurtighet etc
 • Deretter er det lek f.eks. stiv heks eller spill med ball som f.eks. stikkball. Vi bruker det utstyret som er i gymsalen. Det kan være badminton, basketball, stafett, "styrketrening", mestringsøvelser som å stupe kråke eller slå hjul og leker som f.eks. sisten der det bare er lov å være på matter som ligger utover gulvet i hele salen.
 • Vi avslutter dagen med samling, avslapping og at alle klapper for god innsats.

 

IL TRY Allidrett-basis for 2. trinn fokuserer på:

 • At aktivitet skal være gøy, med mye lek og moro
 • At den den enkelte blir sett
 • At alle skal være med
 • At samarbeid gir godt samhold
 • At alle skal få en forståelse av hvorfor vi gjør øvelsene og aktivitetene
 • At aktivitetene skal utvikle barnets ferigheter som en kommende atlet - en som behersker basisferdigheter som gir et godt utgangspunkt for å drive mange idretter. Vi legger opp til aktivitet med forskjellige bruk av apparater, air-track, trampoliner og stafetter med fokus på spenst, utholdenhet, kroppskontroll, styrke, balanse, hurtighet etc.
 • At barna er en del av aktivitetene gjennom å få komme med innspill og noen ganger velge aktiviteter selv