Du kan også bruke "Innmelding i IL TRY" og dermed kommer det opp i TRYs klubbverktøy SponClub at du er et nytt medlem.

Fullfører du denne innmeldingen vil Finn, som vil se fra systemet at et nytt medlem er i anmarsj, kontakte deg (eller dine foreldre) og spørre deg om hvilken eller hvilke aktivitet(er)/gruppe(er) du ønsker å delta i.

Finn vi så godkjenne deg som medlem i TRY og så vil du (dine foreldre) få en melding fra Norges Idrettsforbund (NIF) der de må verifisere at du er den du er. Dermed kan NIF bekrefte til TRY at du kan være et godkjent medlem i klubben. Dette er for å sikre at organisasjoner som f.eks. TRY ikke skal kunne jukse med medlemstall og dermed urettmessig motta økonomisk støtte fra det offentlige. 

TRY bruker Spond som kommunikasjonskanal. Du (dine foreldre) må derfor laste ned Spond-appen på sin mobil. Når du er lagt i aktiviteter/grupper i TRY vil det komme frem av Spond-appen. I appen vil du (dine foreldre) motta informasjon fra trenere og TRY, forespørseler om oppmøte til trening som du (de) kan bekrefte eller avkrefte og du (den av dine foreldre som er registrert som betalingskontakt) vil motta betalingsforespørsler for f.eks. medlemskontingent eller treningsavgifter.

Innmelding i IL TRY via Spond