Foreldre til barn som er lavere enn 140 cm blir satt opp med en eller flere bakkevakter i sesongen. Oppdraget er å følge med at alle barna kommer seg med heisen og hjelper til om noen trenger hjelp. Gi deg til kjenne for gruppetrener og møt opp 5 minutter før treningsstart. Foreldre som ikke er satt opp som bakkevakt, bes holde seg i bakgrunnen for at barna skal klare å holde fokus på sin trener og de andre barna. Ikke mamma eller pappa. Det letter jobben for trenerne når barna får mulighet til å lytte til treneren uten å sjekke om mamma eller pappa også følger med.

Som bakkevakt skal du bruke Bakkevaktvest fra TRY for å gi deg til kjenne, og du kjører gratis. Det er meget viktig at du som foreldre for barn under 140 cm i høyde at du stiller opp som bakkevakt. For hvert 3. barn skal det være en voksen i stolheisen, pass på at du sitter i midten på stolheisen. Du skal følge opp barna i det kullet du er vakt for. Med denne innsatsen blir treningene veldig bra for alle!