Velkommen til TRY Alpint og TRY Fri i Oslo Vinterpark sesongen 2022-2023!

Trening en gang i uken koster kr. 2 200, to ganger i uken koster kr. 3 300.

Vi har trening mandager og onsdager for årgangene 2011 til 2016. Årgangen 2008 til 2010 har varierende trening avhengig av uke. Påmelding inkluderer følgende:

  • Trening en eller to dager i uken.
  • Trenerbistand på en til to samlinger.
  • Avslutningsrenn for alle påmeldte på i TRY med mat og premier i starten av april 2023.

Barn i årgangene 2015 til 2016 søkes kun å trene med barn fra samme årgang. Her har vi et felles tilbud som er en kombinasjon av Alpint og FRI. Det blir allsidig grunnleggende skiaktivitet der en både er innom park, øvelser, leker og kjører porter i vestkleiva.

Fra tredjeklasse og oppover velger en mellom Fri og Alpint. Fri har mer fokus på park, lek og frikjøring, mens det på Alpint er mer fokus på svingteknikk og portkjøring. Vil en beholde maks allsidighet kan en velge en dag med Fri og en med Alpint.

Kveldstrening starter kl 17.00 og varer til 19.00.

For U12 vil vi forsøke mandagstreninger fra 19.00-21.00 hvis køsituasjonene i anlegget tilsier det, og det fungerer for gruppen.

U14 og U16 sine treningstider, samt om de vil ha mest fokus på SL, SSL eller Super G, vil bestemmes i møte med foreldrene i gruppen.

Oppmøtested på toppen av Tårnbakken i Tryvann ved siden av den store lavoen og rullebåndet. Alle barn til og med 10 års alder skal kjøre med TRY-refleksvest, med navn og årstall. Våre erfarne trenere vil gi barna grunnleggende kunnskaper for å mestre skiene og terrenget. For å øke mestringsnivået søkes utfordringer med ulikt terreng og fart. For barnas sikkerhet kreves det at barna selv kan stå Tårnbakken ned og stoppe på egen fot før oppstart. Dersom vi ser barn som ikke mestrer dette, vil vi gå i dialog med foreldre om det kan være fornuftig med noe tid på skiskole. TRY har ikke lov til å drive skiskole for barna i Tryvann Vinterpark.

De som er lavere enn 140 cm er vi pålagt å ha en voksen pr 3 barn i heisen. Det betyr at dere foreldre må stille som bakkevakter. Det innebærer å være med barna i bakken 3 til 4 kvelder i løpet av sesongen. I kommentarfeltet ved registrering må dere legge inn navn, e-post og mobil til barnets foreldre. Bakkevakter kjører gratis og har på egen vest fra TRY.

Tidvis blir treninger, renn og samlinger avlyst, man får ikke prisavslag på grunn av det.

Oppstart blir så snart Vinterparken gir oss beskjed om at kapasiteten er tilstrekkelig god. Melding vil sendes ut til alle påmeldte senest noen dager før. Vi trener frem til påske, og har et uformelt avslutningsrenn rett før påske. Vi søker også å få gjennomført to familiesamlinger og vil forsøke en helg i desember og en i mars.

Treningsavgiften inkluderer ikke medlemskap i TRY. TRY medlemskontingent koster kr. 200,- og alle på alpint som ikke allerede har mottatt og betalt medlemskontingent i TRY for sesongen 2022 (dekker perioden mai 2022 til mai 2023 for vinteridrettene) tilsendes egen separat betalingsoppfordring senest medio januar. For å kunne delta på alpint eller andre idretter i TRY må medlemskontingenten være betalt.

Alle barn født 2016, som går på TRY allidrett for 1. trinn på Grindbakken skole, får sin TRY-refleksvest via allidretten. Den er allerede betalt via deltakeravgiften for allidretten.

Alle andre som trenger TRY-refleksvest må bestille den via Finn i TRY; finnborc@outlook.com Den koster kr. 230,- og leveres ut på alpintreningenes møtested i Tryvann.

Husk at en trenger årskort i bakken i tillegg, se www.skimore.no

LINK TIL PÅMELDING: Påmelding, klikk her

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Leder TRY Alpint og TRY Fri, Håvard Homberset, haavard_homberset@hotmail.com, Tlf: 95 97 23 27