TRY FRI søker å være et tilbud for de som bare vil leke seg i bakken, sammen med en gjeng andre barn og en trener som kan gi dem tips på teknikk på hopp og rails, samt vise dem spennende skogsløyper.

Brage Meltvedt, Sondre Stokke Kleppe og flere vil være trenere.

TRY ser at ikke alle har interesse for grundig teknikkterping eller dunking av porter i en isete løype. Dette er tilbudet for de barna som mest vil ha moro i bakken. Link til påmelding under. Linken går også til påmelding til vanlig TRY Alpin, pass på at dere velger TRY FRI. Tilbudet er i sesong 2022-2023 er for årskullene 2010 til 2014.

For første klasse og andre klasse, 2015 og 2016, har vi et felles tilbud der vi ikke skiller mellom FRI og Alpint. Her blir det variert skiaktivitet der en kjører leker og øvelser, drar innom park og skogsløype, men også kjører porter i vestkleiva.

Treningen koster kr. 2 200 for en trening i uken og kr. 3 300 for to treninger i uken. I tillegg må en ha heiskort i bakken, Oslo Vinterpark har meget gode priser og spesielt bra tilbud for familier, sjekk Skimore sine nettsider.

Treningstider for gruppene er mandager og onsdager 1700-1900.

Kurset starter når nok av Vinterparken er åpen til at kurset har mening og varer til avslutningen rett før påske.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Leder TRY Alpint og TRY Fri, Håvard Homberset, haavard_homberset@hotmail.com, Tlf: 95 97 23 27