TRY Fri søker å være et tilbud for de som bare vil leke seg i bakken, sammen med en gjeng andre barn og en trener som kan gi dem tips på teknikk på hopp og rails, samt vise dem spennende skogsløyper.

Sondre Stokke Kleppe og Brage Meltvedt vil være trenere.

TRY ser at ikke alle har interesse for grundig teknikkterping eller dunking av porter i en isete løype. Dette er tilbudet for de barna som mest vil ha moro i bakken. Link til påmelding under. Linken går også til påmelding til vanlig TRY Alpin, pass på at dere velger TRY Fri. Tilbudet er i sesong 2021-2020 for årskullene 2008 til 2015. For første klasse (2015) blir det trolig bli felles trening for Fri og Alpint. Barn må påregne å komme i gruppe med barn fra andre årganger, men vi vil søke å minimere aldersforskjellene. Kurset starter når nok av Vinterparken er åpen til at kurset har mening og varer til avslutningen rett før påske. Deltagerne vil få mulighet til å delta i TRY Alpin avslutningsrenn.