Det er bare å møte opp på en trening og si ifra at du ønsker å spille med TRY!
Fotballtrening for høsten 2022 starter opp etter skolestart 16. august. Trenere vil sende ut melding via Spond med beskjed om når og hvor første trening er.

For barn som ønsker å begynne å spille fotball i TRY er det kun å møte opp på trening og gi beskjed til treneren om navn og alder samt navn, epost og mobiltelefon til foresatte. Så får dere epost med beskjed om å gjøre en full registrering og å benytte Spond for videre kommunikasjon med trener og laget.

Årets førsteklassinger f. 2016 vil ha sin første trening torsdag 3. september kl 17:00 på Grindbakken stadion eller Vestre Aker, dersom foreldre er klare for oppgaven. Påmelding kan gjøres via deltakelse i Allidretten eller ved at barna møter direkte på treningen.

Har dere ytterligere spørsmål kontakt gjerne personer i TRY fotball’s arbeidsutvalg eller den aktuelle treneren direkte. 

Det er stor aktivitet i TRYs fotballgruppe. Vi har nærmere 300 spillere på lag som trener og spiller kamper i diverse årsklasser. Vi bruker Grindbakken Stadion og kunstgressbanen på Vestre Aker, som også er vår hjemmebane. Både jenter og gutter deltar med stor iver. Fotball i TRY er foreldrebasert på trenersiden, og inntil TRY har sin egen fotballbane på plass, går årskullene over til andre klubber i området ved overgang til ungdomskolen. For de som er årets førsteklassinger går fotball fra å være en del av allidretten til å bli en del av den regulære fotballen på vårparten.

For påmelding til fotball og andre aktiviteter i TRY, se meny "KLUBBEN", deretter "Medlemskap".