Her ligger informasjon om det sportslige opplegget i TRY fotball, herunder den til envher tid gjeldende sportsplanen - se vedlegg.

Sportsplanen skal definere fotball-tilbudet i TRY slik at trenere, spillere og foresatte vet hva de har å forholde seg til. Innholdet i sportsplanen vil selvfølgelig kunne endres i takt med hva spillere, foresatte, trenere og klubbledere ønsker og med endrede rammebetingelser.