•Oppmøtested: Ved skiltet øverst ved stolheisen i Tårnbakken. Barnet må gi til seg kjenne for sin trener/bakkevakt

•Refleksvest med navn er spesielt viktig for de yngste. Bakkevakt har egen vest

•Bakkevakten er spesielt viktig for gruppene under 140 cm. Det skal alltid være med en voksen på hver stolheis med barn under 10 år, bakkevakten ser til at ingen barn står igjen ved heisen.

•Vi organiserer påmeldingene til treningene i Spond– gi beskjed dersom ditt barn ikke stiller til avtalt trening.