• Vi lærer deg basis ballbehandling og etter hvert spillet.
  • Vi spiller i hele gymsalens lengde om det passer og/eller i mindre grupper på tvers av gymsalen når det passer - vi gjør tilpasninger til ferdigheter så alle skal føle de er i "flytsonen": at de får utfordringer som passer.
  • Ha med innesko for gymbruk, gjerne basketsko om du har, men ikke bruk penger på det - det holder med vanlige innesko til gymbruk.
  • Ta med drikkeflaske med navn på, det blir energisk, småsvett og gøy
  • TRY har basketballer
  • Jenter og gutter sammen
  • Kom som du er
  • Åpent for alle, bli med når det passer, ta pause når det passer
  • Instruktører fra TRY ungdomstrenere

Hver fredag kl. 19:00 til 20:00. Første gang er fredag 27. januar og vi fortsetter til medio juni.

For 6. trinn og 7. trinn.

Aktiviteten er gratis. Etter hvert ønsker vi at barna blir medlemmer i TRY (hvis de ikke allerede er det), men det vil ikke være noen treningsavgift for aktiviteten.

Dette er ingen «fast» trening som det forventes at man stiller opp på, mer som et «åpent» aktivitetstilbud.

Alle barn som er interessert melder sin interesse nå eller senere. Registrer interesse ved denne lenken: Meld din interesse, klikk her

De interesserte legges i Spond gruppen «TRY Basketball 6.-7. trinn, fredager 2023». Last inn Spond appen på din mobil hvis du ikke allerede har den.

Hver uke sender vi ut en invitasjon til fredagen i Spond. De barna det passer for den fredagen og har lyst, kan si ja til at de kommer. Vi ser an hvor mange barn vi kan ha i gymsalen på en gang, men antar at 15-18 barn skal gå bra.