I TRY alpint er vi opptatt av at barn trenger:

  • Varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger
  • Varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet
  • Stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne - sosial kompetanse
  • Idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå
  • Idealer, gode og nære rollemodeller

Sosial kompetanse - være en lagspiller, ydmykhet, selvhevdelse, empati og selvkontroll. Eksempler på dette kan være møte presis, ha orden på utstyr, oppmuntre andre, skal ikke banne og skrike i motgang, lytte til andre.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * 

Idrettslaget TRY's alpine historie går helt tilbake til Oslos første skitrekk som ble etablert på 1930-tallet.

I 1938 ”tar den første Norgesmester i alpint, skitalentet Andreas Wyller, med seg venner fra skiklubben TRY for å rydde et nytt område for skog, denne gangen nord for Tryvann.”

Bakken er i dag kjent som Wyller, og åpnet i sesongen 2012 med nye bakker og i 2013 ble det ny 6 seters stolheis og utvidet trasee.

TRY Alpint gleder seg til vinteren og ønsker deg velkommen med i Tryvann Vinterpark !

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *