• Idrettslaget TRY


    Rom for alle, blikk for den enkelte.


  • Inkluderende og lokal


    flest mulig, lengst mulig, i nabolaget


  • TOUGHEST 2022 helgen 10. og 11. september


    Hold av dagene i din kalender! Årets dugnadsdager for alle i TRY!